Name на български език

Превод: name, Речник: английски » български

Изходен език:
английски
Целеви език:
български
Преводи:
назовавам, именувам, име, имена
Name на български език
Свързани думи

Преводи

  • able-bodied на български език - физически здрав, физически силен, дееспособно, трудоспособна, физически здравите
  • adversity на български език - бедствие, беда, несгоди, несгодите, нещастието
  • autoclave на български език - автоклава, автоклав, в автоклав, автоклав от
Случайни думи
Name на български език - Речник: английски » български
Преводи: назовавам, именувам, име, имена