Вероизповедание на английски език

Превод: вероизповедание, Речник: български » английски

communion
вероизповедание на английски език

Допълнителни преводи: вероизповедание

creed, denomination, confession, religion, belief

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи: вероизповедание

denomination
 • вероизповедание
 • название
 • име
 • наименуване
 • назоваване
 • секта

creed
 • вероизповедание
 • символ на вярата
 • кредо
 • верую
 • вероучение

confession
 • изповед
 • признание
 • самопризнание
 • вероизповедание

cult
 • култ
 • религия
 • вероизповедание
 • мода
 • привърженици на модно течение

persuasion
 • убеждаване
 • убеждение
 • вероизповедание
 • убедителност
 • мнение
 • секта

profession
 • професия
 • занятие
 • занаят
 • хора от дадена професия
 • професионалисти
 • вероизповедание

dispensation
 • освобождаване
 • милост
 • раздаване
 • разпределяне
 • разрешение за брак
 • вероизповедание

Преводи

благовещение на английски език - lady day, annunciation, blagoveshtenie, the annunciation, of the annunciation, proclamation
вермут на английски език - vermouth, of vermouth, vermouth will, vermuth
верност на английски език - trueness, loyalty, faithfulness, the accuracy, fidelity, allegiance
вероятния на английски език - likely, probable, the likely, the probable, most likely
вероятно на английски език - probably, likely, presumably, possibly, is likely

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Вероизповедание на английски език - Речник: български » английски
Преводи: communion, creed, denomination, confession, religion, belief