Влияние на английски език

Превод: влияние, Речник: български » английски

Изходен език:
български
Целеви език:
английски
Преводи:
influence, impact, effect, an impact, effects
Влияние на английски език
Свързани думи
Други езици

Синоними & Преводи: влияние

drag
 • дърпане
 • теглене
 • канджа
 • брана
 • кучка
 • влияние
grip
 • дръжка
 • хващане
 • хватка
 • захващащо приспособление
 • улавяне
 • влияние
hold
 • задържане
 • трюм
 • хващане
 • власт
 • контрол
 • влияние
mark
 • марка
 • белег
 • оценка
 • отпечатък
 • отличителен белег
 • влияние
pull
 • дърпане
 • притегляне
 • привличане
 • теглене
 • теглителна сила
 • влияние
sway
 • влияние
 • люшкане
 • люлеене
 • олюляване
 • владичество
force
 • сила
 • сили
 • енергия
 • ефикасност
 • мощност
 • влияние
gripe
 • ръчка
 • хващане
 • улавяне
 • стискане
 • стягане
 • влияние
punch
 • пунш
 • щанца
 • пуасон
 • прибой
 • перфоратор
 • влияние
reach
 • обсег
 • протягане
 • простиране
 • достъпност
 • близост
 • влияние
action
 • действие
 • дейност
 • дело
 • деятелност
 • акция
 • влияние
credit
 • кредит
 • вяра
 • доверие
 • влияние
 • уважение
 • дълг
effect
 • ефект
 • сила
 • действие
 • въздействие
 • смисъл
 • влияние
empire
 • империя
 • владичество
 • господство
 • влияние
 • ампир
impact
 • въздействие
 • влияние
 • удар
 • удряне
 • динамично въздействие
 • стълкновение
leaven
 • квас
 • мая
 • подкваса
 • влияние
 • въздействие
 • активизиращ елемент
coloring
 • оцветяване
 • цвят
 • оцветител
 • колорит
 • цвят на лицето
 • влияние
interest
 • интерес
 • лихва
 • заинтересованост
 • любопитност
 • изгода
 • влияние
prestige
 • престиж
 • добро име
 • влияние
purchase
 • покупка
 • купуване
 • придобивка
 • годишен доход
 • хващане
 • влияние
stimulus
 • стимул
 • подтик
 • подбуда
 • влияние
 • възбудително средство
colouring
 • оцветяване
 • цвят
 • оцветител
 • колорит
 • цвят на лицето
 • влияние
dominance
 • господство
 • надмощие
 • доминантност
 • влияние
 • могъщество
influence
 • влияние
 • въздействие
 • повлияване
 • влиятелен човек
domination
 • господство
 • доминиране
 • влияние

Свързани думи: влияние

влияние синоним, влияние на алкохола, влияние на риска, влияние на социалните мрежи върху маркетинга, влияние на шума върху човека, влияние езиков речник английски, влияние на английски език

Преводи

 • вливания на английски език - infusion, infusions, acquisitions, mergers, injections
 • влита на английски език - elite, pouring, the poured
 • вместилище на английски език - receptacle, containment, a receptacle, the receptacle, receptacle of
 • вместо на английски език - vice, instead, instead of, for, rather than, rather
Случайни думи
Влияние на английски език - Речник: български » английски
Преводи: influence, impact, effect, an impact, effects