Знак на английски език

Превод: знак, Речник: български » английски

sign
знак на английски език

Допълнителни преводи

sign, signal, place, mark, a sign

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи

sign
 • знак
 • признак
 • знамение
 • следа
 • следа
 • белег

indication
 • указание
 • посочване
 • показание
 • показване
 • означаване
 • знак

patent
 • патент
 • монопол
 • диплом
 • знак
 • белег
 • патентован предмет

check
 • проверка
 • чек
 • шах
 • внезапно спиране
 • пречка
 • знак

denotation
 • означаване
 • знак
 • название
 • признак
 • значение

ensign
 • знаме
 • мичман втори ранг
 • знак
 • значка
 • знаменосец

signal
 • сигнал
 • знак
 • сигнализация
 • семафор
 • импулс
 • повод

vestige
 • следа
 • диря
 • рудимент
 • белег
 • признак
 • знак

badge
 • значка
 • знак
 • отличителен белег
 • символ
 • признак

symptom
 • симптом
 • признак
 • белег
 • знак
 • указание

indicium
 • знак
 • признак
 • указание

type
 • тип
 • вид
 • човек
 • образец
 • модел
 • знак

place
 • място
 • площад
 • подходящо място
 • подходящо време
 • заведение
 • знак

parallel
 • паралел
 • успоредна линия
 • аналогия
 • успоредица
 • съответствие
 • знак

seal
 • печат
 • уплътнение
 • тюлен
 • пломба
 • тюленова кожа
 • знак

peg
 • клин
 • колче
 • щифт
 • закачалка
 • шплинт
 • знак

Свързани думи

знак езиков речник английски, знак за приблизително, знак за градус, знак за безкрайност, знак забранено спирането, знак за сума, знак на английски език

Преводи

злополука на английски език - accident, mishap, an accident, accidents, of accident
злоупотребление на английски език - zloupotreblenie, trespass, abuse
знака на английски език - characters, sign, mark, character, logo, know
знаме на английски език - flag, banner, ensign, standard, a flag
провидение на английски език - providence, destiny, providence of, the providence, the providence of

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Знак на английски език - Речник: български » английски
Преводи: sign, sign, signal, place, mark, a sign