Изобилие на английски език

Превод: изобилие, Речник: български » английски

opulence, abundance, affluence, galore
изобилие на английски език

Допълнителни преводи

abundance, galore, profusion, exuberance, affluence

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи

abundance
 • изобилие
 • богатство

profusion
 • изобилие
 • излишък
 • пищност
 • избуялост
 • щедрост
 • разточителство

productiveness
 • продуктивност
 • производителност
 • плодородие
 • изобилие
 • плодовитост

quantity
 • количество
 • величина
 • голямо количество
 • изобилие
 • много
 • дължина

affluence
 • богатство
 • изобилие
 • охолство
 • благоденствие
 • наплив
 • приток

productivity
 • производителност
 • продуктивност
 • плодородие
 • изобилие
 • плодовитост

quantities
 • голямо количество
 • изобилие
 • много

exuberance
 • изобилие
 • жизнерадост
 • разкош
 • изблик
 • плодородие
 • повишено настроение

fertility
 • плодородие
 • плодовитост
 • плодородност
 • изобилие
 • кълняемост

flush
 • промиване
 • сила
 • силна струя
 • прилив на кръв
 • изчервяване
 • изобилие

liberality
 • щедрост
 • либералност
 • либерализъм
 • свободомислие
 • изобилие
 • широта на възгледи

luxuriance
 • изобилие
 • пищност
 • претрупаност
 • буен растеж

plenitude
 • изобилие
 • пълнота
 • цялост

prodigality
 • разточителство
 • прахосничество
 • щедрост
 • изобилие

raft
 • сал
 • плот
 • куп
 • изобилие
 • голямо количество

redundance
 • излишък
 • излишество
 • претрупаност
 • многословие
 • плеоназъм
 • изобилие

redundancy
 • излишък
 • претрупаност
 • редунтантност
 • излишество
 • многословие
 • изобилие

richness
 • богатство
 • великолепие
 • изобилие
 • избуялост
 • мазнина
 • хранителност

store
 • магазин
 • склад
 • хранилище
 • запас
 • изобилие
 • магазия

superfluity
 • изобилие
 • излишество
 • изобилност
 • излишък
 • разточителство

teeming
 • изобилие

amplitude
 • амплитуда
 • простота
 • ширина
 • пълнота
 • изобилие
 • широта

opulence
 • разкош
 • богатство
 • изобилие

spate
 • порой
 • изблик
 • прииждане на река
 • изобилие

lashings
 • маса
 • куп
 • изобилие

galore
 • изобилие

flushness
 • изобилие
 • благоденствие

Свързани думи

изобилие езиков речник английски, изобилие от епителни клетки, изобилие синоним, изобилие филм, изобилие от блага, изобилие от лактобацили, изобилие на английски език

Преводи

запалката на английски език - lighter, cigarette lighter, the lighter, the cigarette lighter, bedaub
изнемощение на английски език - iznemoshtenie, exhaustion
износ на английски език - export, exportation, exports, the export, exporting
изображение на английски език - image, picture, representation, an image, the image, display, portraiture, effigy
изобретение на английски език - invention, innovation

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Изобилие на английски език - Речник: български » английски
Преводи: opulence, abundance, affluence, galore, abundance, galore, profusion, exuberance, affluence