Кариера на английски език

Превод: кариера, Речник: български » английски

quarry, pit
кариера на английски език

Допълнителни преводи

career, quarry, careers, a career

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи

career
 • кариера
 • професия
 • занимание
 • поприще
 • устрем
 • кариер

quarry
 • кариера
 • каменоломна
 • плячка
 • набелязана жертва
 • обект на отмъщение
 • обект на преследване

pit
 • яма
 • рудник
 • ров
 • шахта
 • дупка
 • кариера

excavation
 • разкопки
 • изкопаване
 • копаене
 • изриване
 • землени работи
 • кариера

mine
 • мина
 • рудник
 • рудница
 • кариера
 • желязна руда
 • залеж

race
 • раса
 • род
 • надпреварване
 • съревнование
 • конкуренция
 • кариера

Свързани думи

кариера езиков речник английски, кариера в българия, кариера с кауза, кариера студена, кариера марциана, кариера огняново, кариера на английски език

Преводи

карбонат на английски език - carbonate
карбуратор на английски език - carburetor, carburetter, carburettor, carburettors, a carburetor
карикатура на английски език - cartoon, caricature, a cartoon, a caricature, the cartoon, imitation
карнавал на английски език - carnival, a carnival, the carnival
летописец на английски език - chronicler, annalist, wordsmith, recorder

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Кариера на английски език - Речник: български » английски
Преводи: quarry, pit, career, quarry, careers, a career