Компетенция на английски език

Превод: компетенция, Речник: български » английски

cognizance, competence
компетенция на английски език

Допълнителни преводи

competence, competency, reference, capacity, scope

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи

competence
 • компетентност
 • компетенция
 • способност
 • дарба
 • добро материално положение

competency
 • компетентност
 • компетенция
 • способност
 • дарба
 • добро материално положение

capacity
 • капацитет
 • способност
 • мощност
 • обем
 • вместимост
 • компетенция

reference
 • справка
 • референция
 • връзка
 • отношение
 • справяне
 • компетенция

scope
 • обхват
 • възможност
 • обсег
 • сфера
 • компетенция
 • широта

purview
 • текст
 • граница
 • обсег
 • област
 • сфера
 • компетенция

province
 • област
 • провинция
 • окръг
 • епархия
 • сфера
 • компетенция

cognizance
 • знание
 • осведоменост
 • компетентност
 • компетенция
 • юрисдикция
 • отличителен знак

Свързани думи

компетенция езиков речник английски, компетенция и компетентност, компетенция и юрисдикция, компетенция на компетенциите, компетенция или компетентност, компетенция значение, компетенция на английски език

Преводи

компендиум на английски език - compendium, a compendium, compendium &
компенсация на английски език - compensation, offset, indemnity, compensate, the compensation, remediation, remedy, redress
компилатор на английски език - compiler, c compiler, the compiler, a compiler, complier
комплимент на английски език - compliment, a compliment, complimentary, compliments, complimented
хармоника на английски език - harmonics, harmonica, concertina, a harmonica, accordion

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Компетенция на английски език - Речник: български » английски
Преводи: cognizance, competence, competence, competency, reference, capacity, scope