Наклон на английски език

Превод: наклон, Речник: български » английски

incline, side, tilt, slope
наклон на английски език

Допълнителни преводи: наклон

slope, tilt, inclination, gradient, incline

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи: наклон

incline
 • наклон
 • склон
 • наклонена плоскост
 • наклоненост
 • полегатост
 • инклинация

slope
 • наклон
 • склон
 • скат
 • наклоненост
 • полегатост
 • откос

tilt
 • наклон
 • навеждане
 • наклонено положение
 • удар с копие
 • турнир
 • гюрук

inclination
 • наклон
 • склонност
 • наклоненост
 • склон
 • нанадолнище
 • наклонност

gradient
 • градиент
 • наклон

rake
 • гребло
 • наклон
 • грапа
 • търмък
 • лопатка на крупие
 • женкар

slant
 • наклон
 • склон
 • полегатост
 • подчертана тенденция
 • позиция
 • гледна точка

incidence
 • разпространение
 • падане
 • падане върху
 • допир
 • въздействие върху
 • наклон

bias
 • отклонение
 • наклон
 • склонност
 • предразсъдък
 • смесване

low-grade
 • наклон

declivity
 • наклон
 • склон
 • нанадолнище

declension
 • склонение
 • западане
 • наклон

bevel
 • откос
 • наклон
 • ъгълник
 • подвижен винкел

leaning
 • наклоняване
 • навеждане
 • наклон
 • склонност
 • предпочитане

lean
 • крехко месо
 • наклон

fall
 • есен
 • падане
 • падение
 • срутване
 • свличане
 • наклон

hill
 • хълм
 • височина
 • могила
 • бърдо
 • баир
 • наклон

batter
 • тесто за палачинки
 • батсман
 • наклон
 • играч който удря с бухалката

inflexion
 • интонация
 • прегъване
 • свиване
 • наклон
 • флексия
 • модулация

inflection
 • флексия
 • интонация
 • окончание
 • свиване
 • прегъване
 • наклон

dip
 • потапяне
 • топване
 • кратко плуване
 • течност
 • боя
 • наклон

grade
 • клас
 • степен
 • качество
 • категория
 • ранг
 • наклон

rise
 • нарастване
 • покачване
 • възход
 • повишение
 • изкачване
 • наклон

versant
 • наклон
 • полегатост
 • склон

skew
 • наклон

ramp
 • рампа
 • скат
 • склон
 • наклон
 • наклонена плоскост
 • полегат път

throw
 • хвърляне
 • мятане
 • запращане
 • хвърляне на зар
 • хвърляне на рибарска мрежа
 • наклон

Свързани думи: наклон

наклон езиков речник английски, наклон на земната ос, наклон на улук, наклон за мръсен канал, наклон на покрива, наклон на права, наклон на английски език

Преводи

наказание на английски език - punishment, penalty, discipline, judgment, sentence
накисване на английски език - soaking, maceration, steeping, soak, steep
наковалня на английски език - anvil, an anvil, the anvil, incus
налог на английски език - tax, tribute, levy, duty, charge, impost
плевел на английски език - weed, a weed, weeds, the weed, tare

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Наклон на английски език - Речник: български » английски
Преводи: incline, side, tilt, slope, slope, tilt, inclination, gradient, incline