Опора на английски език

Превод: опора, Речник: български » английски

pylon, mainstay
опора на английски език

Допълнителни преводи: опора

support, mainstay, stronghold, anchor, foothold

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи: опора

support
 • подкрепа
 • поддръжка
 • помощ
 • поддържане
 • поставка
 • опора

mainstay
 • опора
 • устои
 • гротщаг

foothold
 • опора
 • опора за крак
 • затвърдено положение

pillar
 • стълб
 • колона
 • стойка
 • опора
 • подпора
 • целик

underpinning
 • опора
 • материали за укрепване
 • материали за подпиране
 • основа

standby
 • опора
 • помагало
 • заместник
 • резервно съоръжение
 • пълна готовност за действие

stock
 • наличност
 • запас
 • акции
 • дървена стегалка
 • облигация
 • опора

purchase
 • покупка
 • купуване
 • придобивка
 • годишен доход
 • хващане
 • опора

prop
 • подпора
 • реквизит
 • подпорка
 • подставка
 • подпорен зид
 • опора

lodgment
 • здрава позиция
 • опора
 • настаняване
 • квартира
 • депозиране
 • подаване

lodgement
 • подаване
 • наслояване
 • здрава позиция
 • опора
 • настаняване
 • разквартируване

roothold
 • вкореняване
 • опора

rest
 • почивка
 • останалите
 • остатък
 • покой
 • отдих
 • опора

faith
 • вяра
 • доверие
 • опора
 • религия
 • честност
 • искреност

dependence
 • зависимост
 • подчиненост
 • подвластност
 • издръжка
 • вяра
 • опора

cradle
 • люлка
 • гнездо
 • опора
 • детска люлка
 • вилка на телефон
 • шина

bearer
 • носител
 • носач
 • предявител
 • опора

tower
 • кула
 • крепост
 • защита
 • опора
 • пилон
 • мачта

bulwark
 • опора
 • крепост
 • болверк
 • защита

anchor
 • котва
 • анкър
 • стоманена връзка
 • опора
 • упование

rock
 • рок
 • скала
 • камък
 • опора
 • спасение
 • диамант

jamb
 • подпора
 • опора
 • странични стени на камина
 • подставка

holder
 • притежател
 • държател
 • носител
 • собственик
 • наемател
 • опора

abut
 • опора
 • подпора
 • устои

stronghold
 • твърдина
 • укрепление
 • опора

staff
 • щаб
 • персонал
 • състав
 • тояга
 • жезъл
 • опора

sinews
 • мускули
 • сила
 • енергия
 • издръжливост
 • движеща сила
 • опора

rampart
 • бастион
 • укрепление
 • крепостен вал
 • отбранителен насип
 • опора
 • защита

stay
 • престой
 • пребиваване
 • прекарване
 • спиране
 • отсядане
 • опора

crutch
 • патерица
 • опора
 • стойка
 • чатал

column
 • колона
 • стълб
 • опора
 • шпалта
 • лост

buttress
 • опора
 • контрафорс

backlog
 • запас
 • голям пън
 • недовършена работа
 • опора
 • резерва

anchorage
 • закотвяне
 • място за закотвяне
 • такса за престой на пристанище
 • опора
 • котви

palladium
 • паладий
 • защита
 • закрила
 • опора

Свързани думи: опора

опора езиков речник английски, опора синоним, опора значение, опора правопис, опора или опора, опора за гърба, опора на английски език

Преводи

адвокат на английски език - lawyer, attorney, counsel, advocate, a lawyer, procurator, barrister, ...
опитвам на английски език - try, attempt, trying, i try, assay, seek, essay
опознавания на английски език - reconnaissance, identification
оправдание на английски език - justification, excuse, vindication, justify, an excuse, alibi, plea
определение на английски език - definition, order, a definition, definition of, defined, designation

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Опора на английски език - Речник: български » английски
Преводи: pylon, mainstay, support, mainstay, stronghold, anchor, foothold