Основание на английски език

Превод: основание, Речник: български » английски

Изходен език:
български
Целеви език:
английски
Преводи:
foundation, bedding, ground, grounds, reason, basis, cause
Основание на английски език
Свързани думи
Други езици

Синоними & Преводи: основание

basis
 • основа
 • база
 • основание
 • базис
 • начало
cause
 • причина
 • кауза
 • повод
 • основание
 • дело
 • причинна връзка
ground
 • основание
 • място
 • земя
 • почва
 • под
 • настилка
merits
 • заслуга
 • основание
 • основателност
 • същност
reason
 • причина
 • основание
 • повод
 • довод
 • аргумент
 • здрав разум
grounds
 • основание
 • градина
 • парк
 • мотив
subject
 • предмет
 • тема
 • субект
 • гражданин
 • подлог
 • основание
warrant
 • основание
 • разрешително
 • ордер
 • съдебно разпореждане
 • гаранция
 • пълномощно
occasion
 • повод
 • случай
 • събитие
 • удобен случай
 • подходящ случай
 • основание
warranty
 • гаранция
 • основание
 • упълномощаване
 • поръчителство
foundation
 • основа
 • фондация
 • основаване
 • фундамент
 • основание
 • учредяване

Свързани думи: основание

основание за неначисляване на ддс 2014, основание за прекратяване на трудов договор при пенсиониране, основание за превод, основание на договора 11, основание за плащане, основание езиков речник английски, основание на английски език

Преводи

 • осно на английски език - ague, grounds
 • основа на английски език - warp, base, basis, foundation, the basis, on
 • основателя на английски език - founder, the founder, founder of
 • особняк на английски език - penthouse, oddity, freak, erratic, crank, eccentric
Случайни думи
Основание на английски език - Речник: български » английски
Преводи: foundation, bedding, ground, grounds, reason, basis, cause