Остатък на английски език

Превод: остатък, Речник: български » английски

leftover
остатък на английски език

Допълнителни преводи

residue, balance, remnant, residuum, remainder

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи

residue
 • остатък
 • утайка
 • останалото от наследството
 • вещество останало след изгаряне

rest
 • почивка
 • останалите
 • остатък
 • покой
 • отдих
 • останалото

remainder
 • остатъци
 • остатък
 • останалите
 • останки
 • ресто
 • останала част

balance
 • баланс
 • салдо
 • равновесие
 • везни
 • теглилка
 • остатък

remnant
 • остатък
 • останка
 • отживелица
 • останало парче
 • следа

residual
 • остатък
 • необяснена грешка
 • отпадъчен продукт
 • отпадъчен материал

odd-come-short
 • остатък

end
 • край
 • цел
 • завършек
 • привършване
 • изчерпване
 • остатък

residuum
 • остатък
 • утайка
 • вещество останало след изгаряне
 • необяснена грешка
 • отпадъчен продукт
 • отпадъчен материал

dreg
 • остатък
 • малко количество

overage
 • излишък
 • остатък

patch
 • кръпка
 • парче
 • парче пластир за рана
 • тъмна превръзка за око
 • изкуствена бенка
 • остатък

surplus
 • излишък
 • остатък
 • активно салдо

shank
 • дръжка
 • стъбло
 • подколенница
 • крак
 • дръжка на инструмент
 • остатък

difference
 • разлика
 • различие
 • отлика
 • отличителен белег
 • остатък
 • разногласие

stub
 • коляно
 • кочан
 • угарка
 • пън
 • корен
 • остатък

Свързани думи

остатък езиков речник английски, остатък от печено пиле, остатък синоним, остатък от разрушени тъкани, остатък от отсечен клон, остатък при производство на олио, остатък на английски език

Преводи

катедрала на английски език - cathedral, cathedral of, a cathedral, catedral
основателя на английски език - founder, the founder, founder of
особняк на английски език - oddity, freak, erratic, crank, eccentric, penthouse
острие на английски език - blade, spike, edge, knife, point, tine, prick
остров на английски език - island, island of, the island, the island of, isle

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Остатък на английски език - Речник: български » английски
Преводи: leftover, residue, balance, remnant, residuum, remainder