Отношение на английски език

Превод: отношение, Речник: български » английски

Изходен език:
български
Целеви език:
английски
Преводи:
relationship, attitude, respect, treatment, relation
Отношение на английски език
Свързани думи
Други езици

Синоними & Преводи: отношение

deal
 • сделка
 • количество
 • дял
 • доза
 • отношение
 • третиране
play
 • игра
 • пиеса
 • забава
 • забавление
 • представление
 • отношение
count
 • граф
 • преброяване
 • броене
 • смятане
 • пресмятане
 • отношение
ratio
 • съотношение
 • отношение
 • коефициент
 • пропорция
 • предавателно число
regard
 • отношение
 • поглед
 • връзка
 • взор
 • зачитане
 • внимание
stance
 • позиция
 • поза при
 • отношение
bearing
 • лагер
 • отношение
 • държане
 • поведение
 • осанка
 • раждане
concern
 • загриженост
 • концерн
 • грижа
 • интерес
 • работа
 • отношение
contact
 • контакт
 • връзка
 • допир
 • отношение
 • познат
 • контактна леща
dealing
 • държане
 • отношение
feeling
 • чувство
 • усещане
 • осезание
 • емоция
 • страст
 • отношение
posture
 • поза
 • стойка
 • състояние
 • положение
 • отношение
 • становище
respect
 • отношение
 • уважение
 • зачитане
 • респект
 • почит
 • почитане
attitude
 • отношение
 • стойка
 • становище
 • поза
 • гледище
relation
 • връзка
 • отношение
 • зависимост
 • родство
 • роднина
 • родственик
reference
 • справка
 • референция
 • връзка
 • отношение
 • справяне
 • компетенция
sentiment
 • чувство
 • сантименталност
 • емоционалност
 • отношение
 • мнение
 • гледище
treatment
 • лечение
 • отнасяне
 • обработка
 • отношение
 • лекуване
 • обноска
proportion
 • част
 • пропорция
 • дял
 • съотношение
 • процент
 • отношение
relationship
 • връзка
 • отношение
 • взаимоотношение
 • родство
 • сродство

Свързани думи: отношение

отношение на мъж към жена, отношение на страни в триъгълник, отношение на ученик към учител в 21 век, отношение към парите, отношение синоним, отношение езиков речник английски, отношение на английски език

Преводи

 • отмиване на английски език - rinse, rinsing, washout, wash, washing, elution, washing away
 • отново на английски език - again, back, over, re, once again
 • отпадък на английски език - waste, a waste, of waste
 • отпечатък на английски език - impress, imprint, print, mark, impression, stamp
Случайни думи
Отношение на английски език - Речник: български » английски
Преводи: relationship, attitude, respect, treatment, relation