Приток на английски език

Превод: приток, Речник: български » английски

tributary, affluent, feeder, inflow, influx
приток на английски език

Допълнителни преводи

tributary, supply, influx, feeder, affluent

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи

influx
 • приток
 • наплив
 • вливане
 • проникване
 • всмукване

tributary
 • приток
 • васална държава
 • данъкоплатец

supply
 • предлагане
 • снабдяване
 • захранване
 • подвоз
 • продоволствие
 • приток

feeder
 • фидер
 • подавач
 • приток
 • човек който храни добитък
 • човек който яде
 • детско лигавиче

afflux
 • прилив
 • приток
 • стечение

indraft
 • всмукване
 • нахлуване
 • приток

indraught
 • нахлуване
 • всмукване
 • приток

confluent
 • река която се слива с друга
 • приток

creek
 • рекичка
 • приток
 • тясно заливче

influent
 • приток

affluence
 • богатство
 • изобилие
 • охолство
 • благоденствие
 • наплив
 • приток

affluent
 • приток

subsidiary stream
 • приток

Свързани думи

приток езиков речник английски, приток на ангара, приток на рона, приток на елба, приток на марица, приток на искър, приток на английски език

Преводи

полъх на английски език - breeze, whiff, puff, waft, zephyr, breath
пристройка на английски език - annexe, pavilion, annex, extension, outbuilding
притворство на английски език - dissimulation, pretense, hypocrisy, feignedly, of dissimulation, feint, pretence, affectation
приучат на английски език - acclimatise, teach its, inure
приход на английски език - profit, income, revenue, revenues, an income, advent

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Приток на английски език - Речник: български » английски
Преводи: tributary, affluent, feeder, inflow, influx, tributary, supply, influx, feeder, affluent