Противоречивост на английски език

Превод: противоречивост, Речник: български » английски

inconsistency
противоречивост на английски език

Допълнителни преводи: противоречивост

inconsistency, contradictory, contradiction, contradictions, the contradictory

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи: противоречивост

inconsistency
  • непоследователност
  • несъгласуваност
  • липса на единство
  • противоречивост
  • променливост
  • колебливост

Свързани думи: противоречивост

противоречивост езиков речник английски, двузначност противоречивост, противоречивост на английски език

Преводи

противоположния на английски език - opposite, the opposite, the other
противоречивия на английски език - controversial, contradictory, the controversial, the contradictory, a controversial
противоречие на английски език - conflict, contradiction, discrepancy, contrary, contrary to, struggle, battle
противотанковия на английски език - antitank, antimech, anti
тормоз на английски език - harassment, bullying, abuse, harassed, brake

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Противоречивост на английски език - Речник: български » английски
Преводи: inconsistency, inconsistency, contradictory, contradiction, contradictions, the contradictory