Разпространение на английски език

Превод: разпространение, Речник: български » английски

disseminate, distribution
разпространение на английски език

Допълнителни преводи: разпространение

distribution, spread, proliferation, circulation, diffusion

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи: разпространение

distribution
 • разпределение
 • разпространение
 • раздаване
 • разпиляване

spread
 • разпространение
 • обхват
 • обсег
 • протежение
 • размах
 • покривка

proliferation
 • пролиферация
 • разпространение
 • пъпкуване
 • пролификация

incidence
 • разпространение
 • падане
 • падане върху
 • допир
 • въздействие върху
 • наклон

circulation
 • циркулация
 • обръщение
 • тираж
 • разпространение
 • обикаляне
 • циркулиране

diffusion
 • дифузия
 • разпространение
 • разсейване
 • разпръскване
 • многословие
 • разлятост

amplification
 • усилване
 • увеличаване
 • уголемяване
 • увеличение
 • разширяване
 • разпространение

currency
 • валута
 • пари
 • парично обръщение
 • обръщение
 • валидност
 • разпространение

dilatation
 • дилатация
 • разширяване
 • разпространение

dilation
 • дилатация
 • разширяване
 • разпространение

extension
 • удължаване
 • разширение
 • продължаване
 • удължение
 • протягане
 • разпространение

pervasion
 • проникване
 • разпространение

Свързани думи: разпространение

разпространение езиков речник английски, разпространение на медта, разпространение на брошури, разпространение на радиовълните, разпространение на рекламни материали, разпространение на желязото, разпространение на английски език

Преводи

лечение на английски език - treatment, healing, medication, cure, the treatment
разпадане на английски език - disintegration, decay, collapse, dissolution, breakup, degradation
разпоредба на английски език - provision, a provision, provisions, provision shall, regulation, ordinance
разрешение на английски език - permission, permit, license, solution, leave, licence, rarefaction
разрушение на английски език - destruction, disruption, wreck, decay, deterioration, demolition, collapse

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Разпространение на английски език - Речник: български » английски
Преводи: disseminate, distribution, distribution, spread, proliferation, circulation, diffusion