Родство на английски език

Превод: родство, Речник: български » английски

kinship, consanguinity, relation
родство на английски език

Допълнителни преводи: родство

kinship, relationship, filiation, affinity, relation

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи: родство

kinship
 • родство
 • роднинство
 • сродство
 • прилика

relationship
 • връзка
 • отношение
 • взаимоотношение
 • родство
 • сродство

kin
 • рода
 • роднини
 • род
 • семейство
 • родство

affinity
 • афинитет
 • влечение
 • родство
 • сродство
 • некръвна родствена връзка
 • сходство

filiation
 • родство
 • синовно отношение
 • положение на син
 • положение на дъщеря
 • произход
 • клон

relation
 • връзка
 • отношение
 • зависимост
 • родство
 • роднина
 • родственик

alliance
 • съюз
 • съглашение
 • връзка
 • родство
 • близост

blood
 • кръв
 • произход
 • родство

vicinity
 • близост
 • близост
 • околности
 • околност
 • район
 • родство

propinquity
 • близост
 • родство
 • прилика
 • подобие

Свързани думи: родство

родство езиков речник английски, родство по права линия, родство по права и съребрена линия, родство схема, родство степени, родство по съребрена линия схема, родство на английски език

Преводи

род на английски език - family, race, genus, kind, kin, gender
родина на английски език - country, motherland, native country, native land, homeland, land, state, ...
родя на английски език - born, birth, bear a child, give birth, childbirth
рождение на английски език - nativity, birth, born, from birth
тревопасно на английски език - herbivore, herbivorous, a herbivore, the herbivore

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Родство на английски език - Речник: български » английски
Преводи: kinship, consanguinity, relation, kinship, relationship, filiation, affinity, relation