Ръководство на английски език

Превод: ръководство, Речник: български » английски

lead, management, leadership
ръководство на английски език

Допълнителни преводи

leadership, guide, guidance, management, direction

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи

leadership
 • ръководство
 • водачество
 • ръководене
 • качества на водач
 • командуване

management
 • управление
 • мениджмънт
 • ръководство
 • управляване
 • дирекция
 • управа

guide
 • ръководство
 • гид
 • водач
 • екскурзовод
 • разузнавач
 • съветник

guidance
 • ръководство
 • управление

direction
 • посока
 • направление
 • насока
 • ръководство
 • управление
 • регулиране

tutorship
 • настойничество
 • опекунство
 • ръководство
 • длъжност на частен учител
 • длъжност на частен възпитател

tutorage
 • опекунство
 • ръководство
 • длъжност на частен учител
 • длъжност на частен възпитател

tutelage
 • настойничество
 • опекунство
 • положение под настойничество
 • обучение
 • ръководство

textbook
 • учебник
 • помагало
 • ръководство

supervision
 • надзор
 • наблюдение
 • ръководство

running
 • работа
 • бягане
 • ход
 • бяг
 • надбягване
 • ръководство

lead
 • преднина
 • олово
 • улей
 • графит
 • поводи
 • ръководство

handbook
 • наръчник
 • ръководство
 • справочник
 • помагало
 • пътеводител

governance
 • управление
 • ръководство

directory
 • директория
 • справочник
 • ръководство
 • управителен съвет
 • годишник
 • телефонен указател

conduct
 • поведение
 • водене
 • ръководене
 • ръководство
 • държане
 • трактовка

administration
 • администрация
 • управление
 • ръководство
 • разпореждане
 • правителство
 • режим

Свързани думи

ръководство езиков речник английски, ръководство за ремонт и обслужване на фолксваген голф 4, ръководство въздушно движение, ръководство по стоманобетон еврокод 2, ръководство за samsung galaxy s3, ръководство за упражнения по геодезия, ръководство на английски език

Преводи

наемник на английски език - mercenary, hireling, hired servant, a mercenary, a hireling
ръж на английски език - rye, of rye
ръка на английски език - hand, arm, a hand, his hand
ръчен на английски език - manual, hand, cabin, handheld, a manual
саби на английски език - swords, sabers, sword, sleigh

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Ръководство на английски език - Речник: български » английски
Преводи: lead, management, leadership, leadership, guide, guidance, management, direction