Тема на английски език

Превод: тема, Речник: български » английски

topic, theme
тема на английски език

Допълнителни преводи: тема

topic, theme, subject, entitled, issue

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи: тема

topic
 • тема
 • въпрос
 • предмет на разговор
 • предмет на обсъждане

theme
 • тема
 • основа
 • сигнал на радиостанция

subject
 • предмет
 • тема
 • субект
 • гражданин
 • подлог
 • сюжет

subject-matter
 • тема
 • въпрос
 • предмет

argument
 • аргумент
 • довод
 • спор
 • полемика
 • резюме
 • тема

message
 • съобщение
 • послание
 • известие
 • бележка
 • поръчка
 • тема

text
 • текст
 • тема
 • цитат от библията
 • проповед
 • книги посочени като източници

area
 • площ
 • пространство
 • област
 • район
 • повърхнина
 • тема

motive
 • мотив
 • повод
 • подбуда
 • тема

chapter
 • глава на книга
 • епоха
 • епизод
 • серия
 • клон на печатарско сдружение
 • тема

motif
 • мотив
 • тема

Свързани думи: тема

тема езиков речник английски, тема за презентация, тема по история, тема за google chrome, тема ритейл би джи еоод, тема за проект, тема на английски език

Преводи

разпадане на английски език - disintegration, decay, collapse, dissolution, breakup, degradation
телом на английски език - in body, body care, both in body, lye
телосложение на английски език - physique, frame, figure, habit, body type
темп на английски език - pace, rate, growth, growth rate, rates, tempo
темперамент на английски език - temperament, mettle, humor, temper, the temperament

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Тема на английски език - Речник: български » английски
Преводи: topic, theme, topic, theme, subject, entitled, issue