Управление на английски език

Превод: управление, Речник: български » английски

opinion, administration, management, ruling, governance
управление на английски език

Допълнителни преводи

management, governance, control, office, government

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи

management
 • управление
 • мениджмънт
 • ръководство
 • управляване
 • дирекция
 • управа

control
 • контрол
 • управление
 • власт
 • авторитет
 • надзор
 • контролен пункт

governance
 • управление
 • ръководство

government
 • правителство
 • управление
 • форма на управление
 • губерния

administration
 • администрация
 • управление
 • ръководство
 • разпореждане
 • правителство
 • режим

charge
 • такса
 • зареждане
 • цена
 • обвинение
 • разноски
 • управление

bureau
 • бюро
 • отдел
 • шкаф
 • управление

direction
 • посока
 • направление
 • насока
 • ръководство
 • управление
 • регулиране

directorate
 • дирекция
 • управление

guidance
 • ръководство
 • управление

office
 • офис
 • служба
 • бюро
 • длъжност
 • управление
 • пост

regiment
 • полк
 • маса
 • множество
 • рояк
 • управление
 • режим

rule
 • правило
 • управление
 • власт
 • установен начин
 • установен метод
 • постановление

superintendence
 • надзор
 • контрол
 • завеждане
 • управление

regimen
 • режим
 • рекция
 • управление

headquarters
 • щаб
 • управление
 • дирекция
 • център

helm
 • шлем
 • кормило
 • щурвал
 • румпел
 • власт
 • управление

operation
 • операция
 • работа
 • експлоатация
 • действие
 • опериране
 • управление

Свързани думи

управление езиков речник английски, управление на риска, управление на стефан стамболов, управление на качеството, управление на конфликти, управление на иновациите, управление на английски език

Преводи

печена на английски език - baked, roast, roasted, toasted, broiled, liver
употребление на английски език - relations for, usage
управията на английски език - management, exerts, governing, governments, mgmt, govern, administer
управляване на английски език - management, steering, handling, manipulation, manage
упражнение на английски език - exercise, practice, an exercise, exercises

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Управление на английски език - Речник: български » английски
Преводи: opinion, administration, management, ruling, governance, management, governance, control, office, government