Шум на английски език

Превод: шум, Речник: български » английски

din, racket, clamour, bluster, noise, dissonance
шум на английски език

Допълнителни преводи

noise, sound, the noise, a noise

Свързани думи

Други езици

Синоними & Преводи

noise
 • шум
 • глъч
 • врява
 • звук
 • злословие
 • клюка

sound
 • звук
 • шум
 • звучене
 • тон
 • смисъл
 • звукови трептения

noisiness
 • шум
 • врява

rattle
 • дрънкалка
 • клопачка
 • грохот
 • тропане
 • потракване
 • шум

turmoil
 • смут
 • шум
 • вълнение
 • размирица

ado
 • шум
 • суетене
 • врява
 • трудност
 • затруднение
 • мъка

bobbery
 • шум

boom
 • стрела
 • подем
 • бумтеж
 • гръм
 • бръмчене
 • шум

buzz
 • шум
 • бръмчене
 • шепот
 • слух
 • повикване по телефона
 • общо раздвижване

chirm
 • шум

clam
 • мида
 • мълчалив човек
 • звън на всички камбани
 • шум

discord
 • раздор
 • несъгласие
 • разногласие
 • дисонанс
 • шум
 • врява

pandemonium
 • хаос
 • ад
 • свърталище на демони
 • вертеп
 • врява
 • шум

pother
 • суетня
 • суматоха
 • вълнение
 • смут
 • шум
 • врява

row
 • ред
 • редица
 • поредица
 • улица
 • гребане
 • шум

stir
 • раздвижване
 • вълнение
 • сензация
 • движение
 • бъркане
 • шум

to-do
 • шум
 • врява
 • вълнение

tumult
 • вълнение
 • врява
 • безредици
 • метеж
 • глъчка
 • шум

uproar
 • шум
 • врява
 • олелия
 • бъркотия

ballyhoo
 • раздухване
 • шум

coil
 • бобина
 • намотка
 • спирала
 • шум
 • суетене

reclame
 • реклама
 • шум
 • самоизтъкване
 • евтина популярност

murmur
 • ромон
 • шум
 • шепот
 • мърморене
 • ромолене
 • жужене

Свързани думи

шум езиков речник английски, шум в ухото, шум на пари, шум от съседи, шум в града, шум от гумите, шум на английски език

Преводи

настройка на английски език - setting, setup, adjustment, tuning, settings
шрифт на английски език - print, type, font, font size, typeface, fount
шубрак на английски език - bush, scrub, undergrowth, underbrush, underwood, thicket, brush
шуртя на английски език - spout, briefs, shorts
шут на английски език - jester, fool, zany, shot, poll, clown, buffoon

Случайни думи

Случайни думи (български/английски)


Шум на английски език - Речник: български » английски
Преводи: din, racket, clamour, bluster, noise, dissonance, noise, sound, the noise, a noise