Oddělit v angličtině

Překlad: oddělit, Slovník: čeština » angličtina

disconnect, lop, secede, sever, isolate, dissever, split, divorce, separate, disjoin, segregate, dissociate, abstract, detach, part
oddělit v angličtině

Dodatečné překlady: oddělit

separate, sever, segregate, detach, separated

Příbuzná slova

Jiné jazyky

Synonyma & Překlady: oddělit

sever
 • oddělit
 • rozdvojit
 • odloučit se
 • odseknout
 • roztít

separate
 • oddělit
 • rozdělit
 • oddělovat
 • odtrhnout od sebe
 • odstřeďovat
 • rozejít se

detach
 • oddělit
 • odpojit
 • vyčlenit
 • odvázat
 • odlepit
 • odepnout

segregate
 • oddělit
 • segregovat podle rasy

dispart
 • oddělit

part
 • rozloučit se
 • rozdělit
 • oddělit
 • rozdělit se
 • rozejít se

partition
 • rozdělit
 • oddělit
 • přehradit

split off
 • odštípnout
 • oddělit
 • osamostatnit se

mark off
 • zaškrtnout
 • vyznačit
 • oddělit
 • ohraničit
 • odměřit

sequester
 • zabavit
 • oddělit
 • odloučit

fractionate
 • oddělit

Příbuzná slova: oddělit

oddělit jazykový slovník angličtina, oddělit photoshop, oddělit zvuk od videa, oddělit synonymum, oddělit zrno od plev, oddělit anglicky, oddělit v angličtině

Překlady

oddělený v angličtině - separate, detached, discrete, a separate, separated, isolated
odděleně v angličtině - separately, apart, separate, separated, away, severally
oddělitelný v angličtině - separable, detachable, severable, removable, a detachable
oddělovat v angličtině - separate, separated, separating, to separate, separate the
sounáležitý v angličtině - appurtenant

Náhodná slova

Náhodná slova (čeština/angličtina)


Oddělit v angličtině - Slovník: čeština » angličtina
Překlady: disconnect, lop, secede, sever, isolate, dissever, split, divorce, separate, disjoin, segregate, dissociate, abstract, detach, part, separate, sever, segregate, detach, separated