Zbytečný v angličtině

Překlad: zbytečný, Slovník: čeština » angličtina

unneeded, fruitless, bootless, idle, supernumerary, surplus, superfluous, otiose, excess, needless, useless, dispensable, redundant, unnecessary, pointless, vain
zbytečný v angličtině

Dodatečné překlady

wasted, unnecessary, useless, needless, futile

Příbuzná slova

Jiné jazyky

Synonyma & Překlady

unnecessary
 • zbytečný
 • nepotřebný
 • nadbytečný

useless
 • zbytečný
 • neužitečný
 • nepoužitelný
 • neupotřebitelný
 • neschopný
 • nepotřebný

wasted
 • zbytečný
 • promarněný
 • promrhaný
 • vyhozený
 • zpustošený
 • bezvýsledný

needless
 • zbytečný
 • nepotřebný

futile
 • marný
 • zbytečný
 • nicotný

gratuitous
 • bezdůvodný
 • dobrovolný
 • zbytečný
 • svévolný

wasteful
 • marnotratný
 • nehospodárný
 • zbytečný
 • marný

good-for-nothing
 • nepotřebný
 • nanicovatý
 • zbytečný

false
 • falešný
 • nepravdivý
 • nesprávný
 • neoprávněný
 • planý
 • zbytečný

senseless
 • nesmyslný
 • v bezvědomí
 • absurdní
 • zbytečný

Příbuzná slova

zbytečný jazykový slovník angličtina, zbytečný člověk, zbytečný jako přirovnání, zbytečný odklad, zbytečný život, zbytečný úklid, zbytečný v angličtině

Překlady

oddanost v angličtině - dedication, devotion, attachment, adherence, commitment, devoutness, allegiance, ...
zbytek v angličtině - rest, remainder, residue, remnant, the rest, ...
zbytečnost v angličtině - futility, uselessness, futility of, uselessness of, the uselessness, pointlessness
zbídačit v angličtině - impoverish, miserable, to impoverish, more miserable, miserable for, pauperize
zbít v angličtině - wallop, trounce, beat up, lick, thrash, thresh, ...

Náhodná slova

Náhodná slova (čeština/angličtina)


Zbytečný v angličtině - Slovník: čeština » angličtina
Překlady: unneeded, fruitless, bootless, idle, supernumerary, surplus, superfluous, otiose, excess, needless, useless, dispensable, redundant, unnecessary, pointless, vain, wasted, unnecessary, useless, needless, futile