Výhoda in english

Translation: výhoda, Dictionary: czech » english

merit, convenience, facility, asset, use, stead, advantage, benefit, vantage
výhoda in english

Additional translations

benefit, advantage, asset, convenience, advantage of

Related words

Synonyms & Translations

advantage
 • výhoda
 • prospěch
 • přednost

benefit
 • prospěch
 • výhoda
 • užitek
 • dávky
 • benefice

vantage
 • hledisko
 • výhoda

boon
 • dobrodiní
 • výhoda

use
 • použití
 • užití
 • používání
 • využití
 • obyčej
 • výhoda

convenience
 • pohodlí
 • výhoda
 • příhodnost
 • vhodnost
 • veřejný záchodek
 • vymoženosti

amenity
 • půvab
 • příjemnost
 • výhoda
 • krása

good
 • dobro
 • prospěch
 • užitek
 • výhoda

start
 • start
 • začátek
 • zahájení
 • rozběh
 • trhnutí
 • výhoda

Translations

výfuk in english - exhaust, outlet, výfuk, the exhaust, exhaust pipe
výhled in english - view, outlook, views, views of, view of, scene, perspective, ...
výhodný in english - advantageous, useful, convenient, profitable, favorable, expedient, ...
výhodně in english - conveniently, preferably, a conveniently, is a conveniently, for is a conveniently, favourably

Random words


Výhoda in english - Dictionary: czech » english
Translations: merit, convenience, facility, asset, use, stead, advantage, benefit, vantage, benefit, advantage, asset, convenience, advantage of