Způsobit in english

Translation: způsobit, Dictionary: czech » english

provoke, make, work, occasion, create, cause, evoke, do, entail, induce, inflict, let, raise
způsobit in english

Additional translations

cause, make, result, result in, cause a

Related words

Synonyms & Translations

cause
 • způsobit
 • vyvolat
 • plodit
 • působit
 • zapříčinit
 • zavinit

bring about
 • způsobit
 • vyvolat
 • přivodit

wreak
 • způsobit
 • zchladit si
 • vylít si

raise
 • zvednout
 • získat
 • opatřit
 • vychovávat
 • povýšit
 • způsobit

make
 • vydělat
 • provést
 • dělat
 • činit
 • odhadovat
 • způsobit

inflict
 • způsobit
 • uvalit
 • zasadit
 • uložit

entail
 • znamenat
 • nést k sebou
 • být spojen
 • způsobit

Translations

způsobilost in english - qualification, eligibility, competence, fitness, eligibility of, capacity, faculty, aptitude, ...
způsobilý in english - eligible, qualified, fit, capable, capable of, apt, skilled, ...
způsobný in english - mannered, mannerly, apt, dainty
způsobující in english - causing, causes, cause, causing the, causing a, causative

Random words


Způsobit in english - Dictionary: czech » english
Translations: provoke, make, work, occasion, create, cause, evoke, do, entail, induce, inflict, let, raise, cause, make, result, result in, cause a