Zrušit in english

Translation: zrušit, Dictionary: czech » english

overturn, suppress, annul, discard, countermand, liquidate, quash, undo, destroy, cancel, abolish, lift, rescind, dissolve, revoke, defeat
zrušit in english

Additional translations

cancel, repeal, abolish, withdraw, void

Related words

Synonyms & Translations

cancel
 • zrušit
 • stornovat
 • odřeknout
 • odvolat
 • anulovat

annul
 • zrušit
 • anulovat
 • odvolat
 • stornovat
 • vypovědět

repeal
 • zrušit
 • odvolat

set aside
 • zrušit
 • odstrčit
 • dát stranou
 • nedbat na
 • šetřit

abolish
 • zrušit
 • odvolat

revoke
 • zrušit
 • odvolat
 • anulovat

withdraw
 • zrušit
 • odvolat
 • vybrat
 • ustoupit
 • vzít zpět
 • odtáhnout

reverse
 • zvrátit
 • obrátit
 • překlopit
 • odvolat
 • změnit
 • zrušit

unmake
 • zrušit

undo
 • zrušit
 • rozvázat
 • rozšněrovat
 • rozlepit
 • rozepnout
 • otevřít

strike off
 • škrtnout
 • odbočit
 • utnout
 • zrušit

overturn
 • převrátit
 • zvrátit
 • převrhnout
 • převrhnout se
 • porazit
 • zrušit

rescind
 • zrušit
 • odvolat
 • anulovat

sweep
 • zametat
 • pročesávat
 • odstranit
 • čistit
 • zasáhnout
 • zrušit

nullify
 • anulovat
 • zrušit

destroy
 • zničit
 • rozbořit
 • rozbít
 • odpravit
 • utratit
 • zrušit

disannul
 • zrušit

abrogate
 • zrušit
 • odvolat

vitiate
 • pokazit
 • porušit
 • zrušit

raise
 • zvednout
 • získat
 • opatřit
 • vychovávat
 • povýšit
 • zrušit

countermand
 • odvolat
 • zrušit

dissolve
 • rozpustit
 • rozpustit se
 • rozloučit
 • rozplývat se
 • rozplynout se
 • zrušit

quash
 • potlačit
 • zrušit
 • udusit

invalidate
 • zbavit platnosti
 • zrušit
 • anulovat

do away with
 • odstranit
 • zrušit
 • sprovodit koho ze světa

stop
 • zastavit
 • přestat
 • přerušit
 • předejít
 • potlačit
 • zrušit

discontinue
 • přestat
 • přerušit
 • zastavit
 • zrušit
 • vypovědět

void
 • zrušit

Translations

zručně in english - adroitly, skillfully, skilfully, deftly, expertly
zrušení in english - repeal, cancellation, abolition, withdrawal, dissolution, abolishment, revocation, ...
zrušitelný in english - reversionary, reversible, voidable, dissoluble
zrychlení in english - acceleration, acceleration of, the acceleration, accelerate, speed up, speedup

Random words


Zrušit in english - Dictionary: czech » english
Translations: overturn, suppress, annul, discard, countermand, liquidate, quash, undo, destroy, cancel, abolish, lift, rescind, dissolve, revoke, defeat, cancel, repeal, abolish, withdraw, void