Backpflaume auf lettischer

Übersetzung: backpflaume, Wörterbuch: deutsch » lettisch

Eingangssprache:
deutsch
Zielsprache:
lettisch
Übersetzungen:
apcirpt, apgriezt, plūmju, žāvētu plūmju, apcirptu zarus
Backpflaume auf lettischer
  • Wie sagt man backpflaume auf lettischer?
  • Wie übersetzt man backpflaume ins lettische?
  • Aussprache von backpflaume (auf lettisch)
  • Was ist das lettische Wort für backpflaume?
Andere Sprachen

Verwandte Wörter / Bedeutung: backpflaume

backpflaume abführend, backpflaume antonyme, backpflaume auf albanisch, backpflaume auf türkisch, backpflaume bedeutung, backpflaume sprachwörterbuch lettisch, backpflaume auf lettischer

Übersetzungen

  • backhefe auf lettischer - raugs, maizes, maizes un, rūpnieciskais, rūpnieciskajā
  • backofen auf lettischer - cepeškrāsns, kurtuve, krāsns, krāšņu, krāsnī, skapis
  • backslash auf lettischer - reversā slīpsvītra, slīpsvītru, slīpsvītra, atpakaļvērstā slīpsvītra
  • backstein auf lettischer - ķieģelis, ķieģeļu, mūra, ķieģeļi, ķieģeļiem
Zufällige Wörter
Backpflaume auf lettischer - Wörterbuch: deutsch » lettisch
Übersetzungen: apcirpt, apgriezt, plūmju, žāvētu plūmju, apcirptu zarus