Sign-Posting in albanian

Translation: sign-posting, Dictionary: english » albanian

shenjë, shenja, shenjë e, Shkruaj në librin e, nënshkruajnë
sign-posting in albanian

Other Languages

Translations

full-fledged in albanian - i diplomuar, i zhvilluar plotësisht, e plotë, i plotë, të drejta të plota
sign-painter in albanian - shenjë, shenja, shenjë e, shkruaj në librin e, nënshkruajnë
sign-post in albanian - shenjë, shenja, shenjë e, shkruaj në librin e, nënshkruajnë
signage in albanian - signage, sinjalistikën, shenjat në
signal in albanian - sinjal, sinjali, sinjal i, sinjalit, sinjal të

Random words


Sign-Posting in albanian - Dictionary: english » albanian
Translations: shenjë, shenja, shenjë e, Shkruaj në librin e, nënshkruajnë