Circular-Sawing in bulgarian

Translation: circular-sawing, Dictionary: english » bulgarian

кръгло, кръгова, кръгово, кръгови, циркулярната
circular-sawing in bulgarian

Other Languages

Translations

circuits in bulgarian - вериги, платки, схеми
circular in spanish - rotundo, circular, redondo
circularity in bulgarian - кръгообразна форма, циркулярността, циркулярност, кръговост, цикличност
circularization in bulgarian - циркуларизация, циркулярните, циркулярните материали, кръгово затваряне, кръгово
gainfully in bulgarian - възмездно, наето на платена, възмездно правоотношение, възмездно правоотношение на, във възмездно правоотношение

Random words


Circular-Sawing in bulgarian - Dictionary: english » bulgarian
Translations: кръгло, кръгова, кръгово, кръгови, циркулярната