Negotiating in bulgarian

Translation: negotiating, Dictionary: english » bulgarian

преговори, за преговори, преговарящия, преговорния, преговорната
negotiating in bulgarian

Other Languages

Related words

negotiating language dictionary bulgarian, salary negotiating, negotiating price, negotiation, negotiate, negotiating job offer, negotiating in bulgarian

Translations

dedication in spanish - dedicatoria, dedicación
negotiated in bulgarian - по договаряне, договаряне, договорила, договорено, договорени
negotiates in bulgarian - договаря, преговаря, води преговори, се договаря, преговори
negotiation in bulgarian - договаряне, преговори, преговорите, преговорния, на преговори
negotiations in bulgarian - преговори, преговорите, на преговорите, преговорите за, на преговори

Random words


Negotiating in bulgarian - Dictionary: english » bulgarian
Translations: преговори, за преговори, преговарящия, преговорния, преговорната