Kickbacks in czech

Translation: kickbacks, Dictionary: english » czech

uplácení, provize, úplatky, nezákonné provize
kickbacks in czech

Other Languages

Related words

kickbacks language dictionary czech, tricep kickbacks, glute kickbacks, dumbbell kickbacks, kickbacks jacksonville, kickbacks exercise, kickbacks in czech

Translations

kick-up in czech - rozruch
kickback in czech - zpětného rázu, zpětný ráz, zpětnému rázu, zpûtn˘ ráz, zpětnému vrhu
kicked in czech - kopl, nejdříve kopat, kope, rozehrává, vyhozen
kicker in czech - hráč kopané, kiker, kop, kopavý kůň
precondition in czech - předpoklad, předpokladem, podmínkou, nezbytnou podmínkou, nezbytným předpokladem

Random words


Kickbacks in czech - Dictionary: english » czech
Translations: uplácení, provize, úplatky, nezákonné provize