Reunification in czech

Translation: reunification, Dictionary: english » czech

znovusjednocení, sjednocení, sloučení, Opětovné sjednocení
reunification in czech

Other Languages

Related words

reunification language dictionary czech, germany reunification, family reunification, german reunification, reunification of skyrim, reunification of germany, reunification in czech

Translations

rakish in czech - zhýralý, prostopášný, hejskovský, zpustlý
returns in czech - výnos, vrátí, vrací, se vrátí, se vrací
retype in czech - přepsat, přepište, opište, zadejte znovu, znovu zadejte
reunify in czech - znovusjednocení, sloučit, sloučit se, opětovné spojení
reunifying in czech - sjednotit, znovusjednocení, podobě znovusjednocení

Random words


Reunification in czech - Dictionary: english » czech
Translations: znovusjednocení, sjednocení, sloučení, Opětovné sjednocení