Euphuism in hungarian

Translation: euphuism, Dictionary: english » hungarian

barokk prózastílus
euphuism in hungarian

Other Languages

Translations

euphoric in hungarian - eufórikus, euforikus, eufóriás, eufóriát, az eufórikus
euphrasy in spanish - eufrasia
eurasia in hungarian - eurázsia, eurasia, eurázsiában, eurázsiai
eurasian in hungarian - eurázsiai, az eurázsiai
evoked in hungarian - kiváltott, kiváltotta, által kiváltott, váltott, váltott ki

Random words


Euphuism in hungarian - Dictionary: english » hungarian
Translations: barokk prózastílus