Assignees in norwegian

 

Translation: assignees, Dictionary: english » norwegian

redere, mektige, transporthavere, fortredere, fullmektige
assignees in norwegian

Other Languages

Translations

assigned in norwegian - tilordnet, tildelt, tildelte, tilordnes, tildeles
assignee in spanish - apoderado, procurador
assigner in norwegian - oppdragsgiver, nbbf
assigning in norwegian - tildele, tilordne, tilordning, å tilordne, å tildele
entangled in norwegian - viklet, viklet inn, fanget, sammenfiltret, innviklet

Random words


Assignees in norwegian - Dictionary: english » norwegian
Translations: redere, mektige, transporthavere, fortredere, fullmektige