Consecutiveness in polish

Translation: consecutiveness, Dictionary: english » polish

Sukcesywność
consecutiveness in polish

Other Languages

Translations

consecutive in polish - sąsiedni, skutkowy, konsekutywny, kolejny
consecutively in polish - sukcesywnie, kolejno
consensual in polish - konsensusie, kompromisowe, obopólną zgodą, na konsensusie, konsensualny, ugodowy
consensus in polish - zgoda, konsensus, konsensusu, porozumienie, zgoda co, jednomyślność
disused in polish - nie używany, nieużywane, nieużywanych, nieczynna

Random words


Consecutiveness in polish - Dictionary: english » polish
Translations: Sukcesywność