Target-Group-Specific in polish

Translation: target-group-specific, Dictionary: english » polish

grupa, grupę, grupach, w grupach
target-group-specific in polish

Other Languages

Translations

tares in polish - kąkol, kąkolu, chwast, kąkolem, chwasty
target in polish - kierowanie, cel, tarcza, obiekt
targeted in polish - ukierunkowane, kierowane, skierowane, ukierunkowanych, ukierunkowana
targeting in polish - kierowania, kierowanie, ukierunkowanie, ukierunkowania, docelowe, celowanie, cel, tarcza, ...
vandalism in polish - demolować, dewastacja, barbarzyństwo

Random words


Target-Group-Specific in polish - Dictionary: english » polish
Translations: grupa, grupę, grupach, w grupach