Particularistic in swedish

Translation: particularistic, Dictionary: english » swedish

partikulära
particularistic in swedish

Other Languages

Translations

particles in swedish - partiklar, partiklarna, partiklama
particular in swedish - noggrann, speciell, detalj
particularities in swedish - särdrag, särdragen, särskilda, särskilda egenskaper, särskilda förhållanden
particularity in swedish - egenhet, säregenhet, egenart, utförlighet, partikularitet
random in swedish - slumpvis, slumpmässig, slump, slumpmässigt

Random words


Particularistic in swedish - Dictionary: english » swedish
Translations: partikulära