Optimism in turkish

Translation: optimism, Dictionary: english » turkish

iyimserlik, iyimserliği, iyimser, iyimserliğin, bir iyimserlik
optimism in turkish

Other Languages

Related words

optimism language dictionary turkish, quotes optimism, definition optimism, what is optimism, optimism pessimism, optimistic, optimism in turkish

Translations

festered in turkish - iltihaplandı, içerisinde iltihap toplamış, iltihap toplamış, içerisinde iltihap
optimality in turkish - optimalite, eniyilik, optimallik, eniyileme, optimumu
optimally in turkish - optimum, optimal, en iyi, en iyi şekilde, optimal olarak
optimist in german - optimist
optimistic in turkish - iyimser, iyimser bir, olumlu, iyimserlik, iyimserim

Random words


Optimism in turkish - Dictionary: english » turkish
Translations: iyimserlik, iyimserliği, iyimser, iyimserliğin, bir iyimserlik