Έκταση στα αγγλικά

Μετάφραση: έκταση, Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά

extension, extent
έκταση στα αγγλικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

area, extent, scope, stretch, expanse

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Συνώνυμα & Μεταφράσεις

area
 • έκταση
 • έμβαδο

extent
 • έκταση
 • μέγεθος

scope
 • έκταση
 • πρόθεση
 • βλέψη
 • θέα
 • πεδίο δράσης
 • περιθώριο

lengthiness
 • μήκος
 • διεξοδικότης
 • διεξοδικότητα
 • έκταση

purview
 • όριο
 • έκταση
 • όρια
 • σκοπός
 • σημασία

distention
 • έκταση
 • τέντωμα

reach
 • έκταση
 • εφικτή απόσταση
 • τέντωμα
 • φθάσιμο

tract
 • έκταση
 • φυλλάδιο
 • χώρα
 • πραγματεία
 • ηθικοθρησκευτικό φυλλάδιο

expanse
 • έκταση
 • απλά

expansion
 • επέκταση
 • διεύρυνση
 • διαστολή
 • εξάπλωση
 • έκταση
 • αποτόνωση

spread
 • διάδοση
 • έκταση
 • σκέπασμα
 • τραπέζι

stretch
 • τέντωμα
 • έκταση

range
 • σειρά
 • τάξη
 • έκταση
 • αχτίνα
 • απόσταση
 • διακύμανση

Σχετικές λέξεις

έκταση λεξικό γλώσσας αγγλικά, έκταση αθήνας, έκταση πάτρας, έκταση της ελλάδας, έκταση δήμων, έκταση ελληνικού, έκταση στα αγγλικά

Μεταφράσεις

έκρηξη στα αγγλικά - explosion, eruption, blast, burst, blowout, outbreak, ...
έκσταση στα αγγλικά - ecstasy, trance, rapture, a trance
έκτος στα αγγλικά - sixth, except, the sixth
έκτρωση στα αγγλικά - abortion, an abortion, abortions, abortion is
ατημέλητος στα αγγλικά - in negligee, blowzy, negligee, sloppy, scruffy, slovenly

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Έκταση στα αγγλικά - Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά
Μεταφράσεις: extension, extent, area, extent, scope, stretch, expanse