Αγγίζω στα αγγλικά

Μετάφραση: αγγίζω, Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά

touch
αγγίζω στα αγγλικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

touch, I touch, touch you, touch it, I touch you

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Συνώνυμα & Μεταφράσεις

touch
 • εγγίζω
 • αφορώ
 • συγκινώ
 • αγγίζω
 • ακουμπώ
 • άπτομαι

feel
 • αισθάνομαι
 • νιώθω
 • πασπατεύω
 • ψηλαφώ
 • αγγίζω

meet
 • συναντιέμαι
 • συναντώ
 • συνεδριάζω
 • ανταμώνω
 • προϋπαντώ
 • αγγίζω

Σχετικές λέξεις

αγγίζω λεξικό γλώσσας αγγλικά, αγγίζω συνώνυμο, αγγίζω το ξυράφι λίγο λίγο στάζει αίμα και μου φαίνεται αστείο, αγγίζω παιγνιοθεραπεία, αγγίζω αγγλικά, αγγίζω στα αγγλικά

Μεταφράσεις

αγαπητός στα αγγλικά - dear, likable, beloved, likeable, loved
αγαπώ στα αγγλικά - love, like, i love, love you, i love you
αγγαρεία στα αγγλικά - chore, task, a chore, drudgery, grind
αγγείο στα αγγλικά - vase, vessel, pot, the vessel, vessel is
φιλελεύθερος στα αγγλικά - liberal, newspaper, phileleftheros, a liberal, libertarian

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Αγγίζω στα αγγλικά - Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά
Μεταφράσεις: touch, touch, I touch, touch you, touch it, I touch you