Αισθητός στα αγγλικά

Μετάφραση: αισθητός, Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά

appreciable, perceptible
αισθητός στα αγγλικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

perceptible, observable, sensible, felt, appreciable

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Συνώνυμα & Μεταφράσεις

perceptible
 • αντιληπτός
 • αισθητός

sensible
 • λογικός
 • αισθητός
 • γνωστικός
 • αισθητικός
 • φρόνιμος

observable
 • αξιοπαρατήρητος
 • αισθητός
 • τηρητέος

tangible
 • απτός
 • αισθητός

perceivable
 • αντιληπτός
 • αισθητός

sensate
 • αισθητός

serious
 • σοβαρός
 • σπουδαίος
 • αισθητός

Σχετικές λέξεις

αισθητός λεξικό γλώσσας αγγλικά, αισθητόσ κόσμοσ, αισθητός ορίζοντας, αισθητός συνώνυμο, αισθητός σημασία, αισθητός στα αγγλικά

Μεταφράσεις

αισθητήριος στα αγγλικά - sensory, sensorial, sensing
αισθητικός στα αγγλικά - esthetician, aesthetic, sentient, beautician, aesthetician
αισιοδοξία στα αγγλικά - optimism, optimistic, of optimism
αισιόδοξος στα αγγλικά - optimistic, sanguine, hopeful, optimist, confident
βάσανο στα αγγλικά - torment, affliction, tribulation, pest, suffering

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Αισθητός στα αγγλικά - Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά
Μεταφράσεις: appreciable, perceptible, perceptible, observable, sensible, felt, appreciable