Διαφωτίζω στα αγγλικά

Μετάφραση: διαφωτίζω, Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά

enlighten
διαφωτίζω στα αγγλικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

illuminate, enlighten, shed light on

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Συνώνυμα & Μεταφράσεις

enlighten
  • διαφωτίζω

illuminate
  • φωτίζω
  • διαφωτίζω

shed light on
  • διαφωτίζω

Σχετικές λέξεις

διαφωτίζω λεξικό γλώσσας αγγλικά, διαφωτίζω συνώνυμα, διαφωτίζω συνώνυμο, διαφωτίζω στα αγγλικά

Μεταφράσεις

ανοησίες στα αγγλικά - nonsense, moonshine, rubbish, stuff, drivel, gibberish
διαφωνία στα αγγλικά - disagreement, dissent, difference, dissension, discord, argument, dispute, ...
διαφωνώ στα αγγλικά - disagree, i disagree, to disagree, strongly disagree, argue
διαχείμαση στα αγγλικά - wintering, overwintering, hibernation, transhumance, winter storage
διαχειμάζω στα αγγλικά - hibernate, winter

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Διαφωτίζω στα αγγλικά - Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά
Μεταφράσεις: enlighten, illuminate, enlighten, shed light on