Μήκος στα αγγλικά

Μετάφραση: μήκος, Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά

length
μήκος στα αγγλικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

length, along, length of, a length, a length of

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Συνώνυμα & Μεταφράσεις

length
  • μήκος
  • διάρκεια

lengthiness
  • μήκος
  • διεξοδικότης
  • διεξοδικότητα
  • έκταση

Σχετικές λέξεις

μήκος λεξικό γλώσσας αγγλικά, μήκος κύκλου, μήκος κύματος, μήκος λεπτού εντέρου, μήκος τόξου, μήκος πρόσοψης κτίσματος (μ.) (29), μήκος στα αγγλικά

Μεταφράσεις

μέτωπο στα αγγλικά - forehead, front, brow, the front, the forehead
μέχρι στα αγγλικά - to, until, up, up to, by, till
μήλο στα αγγλικά - apple, apple on
μήνας στα αγγλικά - month, months, month of, month *
σκούπα στα αγγλικά - broom, cleaner, vacuum cleaner, vacuum, brush

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Μήκος στα αγγλικά - Λεξικό: ελληνικά » αγγλικά
Μεταφράσεις: length, length, along, length of, a length, a length of