Κατάλυμα στα αλβανικά

Μετάφραση: κατάλυμα, Λεξικό: ελληνικά » αλβανικά

strehim, strehim të, akomodimi, Akomodim, akomodimit
κατάλυμα στα αλβανικά

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

κατάλυμα λεξικό γλώσσας αλβανικά, κατάλυμα συνώνυμα, κατάλυμα λεξικό, κατάλυμα σημασία, κατάλυμα ορισμόσ, κατάλυμα γαλλίασ ρόδοσ, κατάλυμα στα αλβανικά

Μεταφράσεις

δριμύτητα στα αλβανικά - ashpërsi, ashpërsia, ashpërsia e, rreptësinë, ashpërsisë
κατάλογος στα αλβανικά - listë, lista, lista e, listën, listë e, katalog
κατάλοιπο στα αλβανικά - mbetje, mbetja, mbetjeve, tepricë, kusuri
κατάλυση στα αλβανικά - catalysis
κατάπληξη στα αλβανικά - tmerr, shtangie

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Κατάλυμα στα αλβανικά - Λεξικό: ελληνικά » αλβανικά
Μεταφράσεις: strehim, strehim të, akomodimi, Akomodim, akomodimit