Κατάλυμα στα γαλλικά

Μετάφραση: κατάλυμα, Λεξικό: ελληνικά » γαλλικά

appropriation, demeure, logis, construction, gîte, arrangement, placement, compromis, disposition, réglage, ajustement, accommodation, accommodement, logement, habitation, hébergement
κατάλυμα στα γαλλικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

hébergement, logement, hébergements, établissement, logements

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

κατάλυμα λεξικό γλώσσας γαλλικά, κατάλυμα συνώνυμα, κατάλυμα λεξικό, κατάλυμα σημασία, κατάλυμα ορισμόσ, κατάλυμα γαλλίασ ρόδοσ, κατάλυμα στα γαλλικά

Μεταφράσεις

κατάλογος στα γαλλικά - liste, la liste, liste de, livret, fichier, catalogue, cataloguer
κατάλοιπο στα γαλλικά - résidu, résidus, reste, résidu a, les résidus, solde, reliquat, restant, ...
κατάλυση στα γαλλικά - catalyse, la catalyse, une catalyse, de catalyse, catalyse par, suppression, abolition, abrogation
κατάπληξη στα γαλλικά - consternation, la consternation, consterné, consternés, de consternation, engourdissement, ébahissement, stupidement, ...
πήζω στα γαλλικά - cailler, cailler le, faire cailler, caille, se cailler, figer, motte, concentrer, ...

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Κατάλυμα στα γαλλικά - Λεξικό: ελληνικά » γαλλικά
Μεταφράσεις: appropriation, demeure, logis, construction, gîte, arrangement, placement, compromis, disposition, réglage, ajustement, accommodation, accommodement, logement, habitation, hébergement, hébergement, logement, hébergements, établissement, logements