Παρηγοριά στα δανικά

Μετάφραση: παρηγοριά, Λεξικό: ελληνικά » δανικά

komfort, Comfort, komforten, trøst
παρηγοριά στα δανικά

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

παρηγοριά λεξικό γλώσσας δανικά, παρηγοριά στον άρρωστο, παρηγοριά στο θάνατο, παρηγοριά συνώνυμα, παρηγοριά χανίων, παρηγοριά στους πενθούντες, παρηγοριά στα δανικά

Μεταφράσεις

επεισόδιο στα δανικά - episode, episoden, hændelse
παρενοχλώ στα δανικά - heckle, forstyrre, grævling, hindre
παρεξήγηση στα δανικά - misforståelse, misforståelser, misforstaaelse, misforståelsen
παρηγορώ στα δανικά - komfort, comfort, komforten, trøst, velvære, trøste, bekvemmelighed
παρθένα στα δανικά - jomfru, virgin, jomfruolie, jomfruelige, jomfrueligt

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Παρηγοριά στα δανικά - Λεξικό: ελληνικά » δανικά
Μεταφράσεις: komfort, Comfort, komforten, trøst