Αποταμιεύω στα εσθονικά

Μετάφραση: αποταμιεύω, Λεξικό: ελληνικά » εσθονικά

salvestama, päästma, säästma
αποταμιεύω στα εσθονικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

välja arvatud, päästma, säästma, salvestada, säästa

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

αποταμιεύω λεξικό γλώσσας εσθονικά, αποταμιεύω ταχυδρομικο ταμιευτηριο, αποταμιεύω στα αγγλικα, αποταμιεύω αγγλικά, αποταμιεύω ττ, λογαριασμός αποταμιεύω, αποταμιεύω στα εσθονικά

Μεταφράσεις

αποτέλεσμα στα εσθονικά - tulemus, tulemusena, tulemusel, tõttu, tulemuse, lõppema
αποταμίευση στα εσθονικά - hoiused, kokkuhoid, kokkuhoidu, kokkuhoiu, säästud, päästmine, päästev
αποτελεσματικός στα εσθονικά - tõhus, efektiivne, tõhusa, tõhusat, tõhusad, tegev, tegelik, võimekas, ...
αποτελεσματικότητα στα εσθονικά - tõhusus, efektiivsus, tõhususe, tõhusust, tulemuslikkust, tootlikkus, jõudlus
κριθαράκι στα εσθονικά - orzo

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Αποταμιεύω στα εσθονικά - Λεξικό: ελληνικά » εσθονικά
Μεταφράσεις: salvestama, päästma, säästma, välja arvatud, päästma, säästma, salvestada, säästa