Ίσιος στα ισπανικά

Μετάφραση: ίσιος, Λεξικό: ελληνικά » ισπανικά

parejo, equivalente, semejante, recto, derecho, directamente, par, igual, seguido
ίσιος στα ισπανικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

derecho, recta, directamente, recto, lineal

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

ίσιος λεξικό γλώσσας ισπανικά, παϊσιος, ίσιος στα ισπανικά

Μεταφράσεις

ίνδαλμα στα ισπανικά - ídolo, ídolo de, ídolos, idol, el ídolo
ίρις στα ισπανικά - iris, del iris, diafragma, de iris, el iris, lirio
ίσος στα ισπανικά - igual, igualdad, igualdad de, iguales, la igualdad, semejante, par, equivalente, ...
ίσως στα ισπανικά - puede ser, tal vez, quizás, quizá, tal, acaso
διορθώνω στα ισπανικά - correcto, correcta, correctos, correctas, exactas, corregir, recto, ...

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Ίσιος στα ισπανικά - Λεξικό: ελληνικά » ισπανικά
Μεταφράσεις: parejo, equivalente, semejante, recto, derecho, directamente, par, igual, seguido, derecho, recta, directamente, recto, lineal