Δανεισμός στα ισπανικά

Μετάφραση: δανεισμός, Λεξικό: ελληνικά » ισπανικά

crédito, prestar, préstamo
δανεισμός στα ισπανικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

préstamo, endeudamiento, préstamos, los préstamos, empréstitos

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

δανεισμός λεξικό γλώσσας ισπανικά, δανεισμός ελλάδας, δανεισμός εργαζομένων, δανεισμός βιβλίων, δανεισμός υπαλλήλου, δανεισμός προσωπικού, δανεισμός στα ισπανικά

Μεταφράσεις

δανείζω στα ισπανικά - prestar, dar, prestan, prestarle, echar
δανειζόμενος στα ισπανικά - prestatario, deudor, prestatarios, el prestatario, del prestatario
δαπάνες στα ισπανικά - costos, costes, los costos, gastos, los costes, desembolso, gasto
δαπάνη στα ισπανικά - gasto, gastos, expensas, costa, de gastos, desembolso, coste, ...
εξομολόγηση στα ισπανικά - confesión, la confesión, confesión de, confesiones, confesarse

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Δανεισμός στα ισπανικά - Λεξικό: ελληνικά » ισπανικά
Μεταφράσεις: crédito, prestar, préstamo, préstamo, endeudamiento, préstamos, los préstamos, empréstitos