Συσσωρεύω στα ισπανικά

Μετάφραση: συσσωρεύω, Λεξικό: ελληνικά » ισπανικά

acumular, acumularse, conglomerar, aglomerar
συσσωρεύω στα ισπανικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

montón, pila, montón de, heap, almacenamiento dinámico

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

συσσωρεύω λεξικό γλώσσας ισπανικά, συσσωρεύω συνώνυμα, συσσωρεύω στα αγγλικα, συσσωρεύω στα ισπανικά

Μεταφράσεις

συσσωμάτωμα στα ισπανικά - agregado, agregada, total, global, conjunto
συσσωματώνω στα ισπανικά - encarnar, personificar, incorporar, encarnan, plasmar
συσσώρευση στα ισπανικά - acumulación, la acumulación, acumulación de, la acumulación de, de acumulación
συστέλλομαι στα ισπανικά - shrivel, marchitan, arrugan, se arrugan, marchite, convención, contrato, contrata, ...
χημεία στα ισπανικά - química, la química, química de, de química, química del

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Συσσωρεύω στα ισπανικά - Λεξικό: ελληνικά » ισπανικά
Μεταφράσεις: acumular, acumularse, conglomerar, aglomerar, montón, pila, montón de, heap, almacenamiento dinámico