Αποταμιεύω στα ιταλικά

Μετάφραση: αποταμιεύω, Λεξικό: ελληνικά » ιταλικά

salvare, serbare, conservare, risparmiare, economizzare
αποταμιεύω στα ιταλικά

Πρόσθετες μεταφράσεις

salvare, risparmiare, salvarlo, salvare le, salvare i

Σχετικές λέξεις

Άλλες γλώσσες

Σχετικές λέξεις

αποταμιεύω λεξικό γλώσσας ιταλικά, αποταμιεύω ταχυδρομικο ταμιευτηριο, αποταμιεύω στα αγγλικα, αποταμιεύω αγγλικά, αποταμιεύω ττ, λογαριασμός αποταμιεύω, αποταμιεύω στα ιταλικά

Μεταφράσεις

αποτέλεσμα στα ιταλικά - risultato, conseguenza, risultati, seguito, causa, risultare, esito, derivare, ...
αποταμίευση στα ιταλικά - risparmi, risparmio, di risparmio, sconti interessanti, risparmio di, economia
αποτελεσματικός στα ιταλικά - efficace, efficaci, effettiva, effettivo, efficacia, fattivo, ...
αποτελεσματικότητα στα ιταλικά - efficacia, l'efficacia, dell'efficacia, efficienza
μαγνητικός στα ιταλικά - magnetico, magnetica, magnetici, magnetiche

Τυχαίες λέξεις

Τυχαίες λέξεις (ελληνικά/αγγλικά)


Αποταμιεύω στα ιταλικά - Λεξικό: ελληνικά » ιταλικά
Μεταφράσεις: salvare, serbare, conservare, risparmiare, economizzare, salvare, risparmiare, salvarlo, salvare le, salvare i